Kladete si otázku, co řesně znamená pojem Zemská vína? Jsou to stolní vína splňující následující požadavky:

  • Je vyrobeno pouze z tuzemských hroznů sklizených na vinici pro jakostní víno dané oblasti nebo z povolených odrůd.
  • Výnos na vinici nesmí překročit 12 t/ha.
  • Cukernatost hroznů musí být min. 14 °NM.
  • Na rozdíl od stolního vína může být označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou, ze které bylo vyrobeno.

Vyberte si z naší šíroké nabídky Moravských zemských vín...


Jak se rozdělují VÍNA PODLE DRUHU A KVALITY?

Jak se rozdělují VÍNA PODLE DRUHU A KVALITY?

Rozdělení vín podle druhu a kvality podle vinařského zákona České republiky

V naší nabídce můžete najít pouze Moravská vína a to Zemská a Jakostní víno s přívlastkem

Rádce

Objednejte si Moravské víno...


Objednejte si Pečené čaje, Marmelády, Okurky, zavařeniny ...