Kladete si otázku, co řesně znamená pojem Jakostní víno s přívlastkem:

  • Hrozny na výrobu musí splňovat všechny požadavky na výrobu vína jakostního.
  • Navíc hrozny musí pocházet z jedné vinařské podoblasti a jejich odrůda, původ, cukernatost a hmotnost musí být ověřena SZPI.
  • U vín s přívlastkem se nesmí zvyšovat cukernatost moštu.
  • Víno může být vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd. Pokud podíl jednotlivých odrůd je min. 15 %, lze je uvést na etiketě v sestupném pořadí.
  • Vína s přívlastkem se dělí na jednotlivé druhy více se dozvíte v naším radci níže...

Vyberte si z naší šíroké nabídky Moravských zemských vín...


Jak se rozdělují VÍNA PODLE DRUHU A KVALITY?

Jak se rozdělují VÍNA PODLE DRUHU A KVALITY?

Rozdělení vín podle druhu a kvality podle vinařského zákona České republiky

V naší nabídce můžete najít pouze Moravská vína a to Zemská a Jakostní víno s přívlastkem

Rádce

Objednejte si Moravské víno...


Objednejte si Pečené čaje, Marmelády, Okurky, zavařeniny ...


Objednejte si naše dorty...